Chat

Fencaedan

Herní karty všech aktivních i neaktivních postav ve hře.
Uživatelský avatar
 
Příspěvky: 18
Registrován: 04 srp 2018, 08:48

Fencaedan

Příspěvek od Fencaedan » 04 srp 2018, 09:16

Jméno: Fencaedan aep Hengynwael (otoč pořadí slov a rozuměj An-Caed-Fen aneb Malý lesní palouk“ význam jména otce viz stejné pořadí slov „Starý led“)
Rasa: Aen Seidhe
Povolání: Pro většinu lidí je záhadou, čím se vlastně v obydlených oblastech živí. Jedni ho považují za příležitostného prodejce výtvorů šikovných rukou, případně za malíře. Druzí pro jeho záhadnost za alchymistu a astrologa. Třetí ho mají prostě za svérázného podivína, tuláka a dobrodruha. Celou pravdu nemají žádní z nich. Fencaedan patří mezi velitele komand Scoia'tael a kdyby nyní prošel bitvou, určitě by získal i vyšší vojenskou hodnost. Nemusí se spoléhat na posluhování lidem, pro svou obživu má jinačí zdroje. Jeho zdroje jsou zdroje Scoia'tael, získávané všemi dostupnými způsoby, včetně těch nelegálních. Hlavně pak z darů a z kořisti.
Věk: Nadějný elfský mladík. Dost na to, aby měl bojovného ducha a horkou krev v žilách. Každá bojovnost má své však své hranice. Strach ani bojovný duch nedokáží Fincaedana připravit o zdravý rozum.
Víra: Věří v sílu přírody, v její moc a jejího ducha. Důvěřuje moci přírodních živlů a přírodních úkazů.
Chtěl by věřit, že starší lid nalezne ve společnosti své místo, jež mu nebude nikdo brát ani upírat, jenomže dobře ví jaká je to nereálná, nesplnitelná představa. Tím pádem často naslouchá myšlenkám nabádajícím ke spravedlivé odplatě.
Loajalita: Scoia'tael, Aen Seidhe

Vzhled:
Na Fencaedanovi je okamžitě poznat k jaké rase patří i to, že byste se před ním měli mít na pozoru. Na svou příslušnost k ellvům je náležitě hrdý, takže ho ani nenapadne ji před ostatními skrývat. Naopak ji obvykle otevřeně zdůrazňuje. Navíc je ukázkovým příkladem nadějného mladého elfa. Výškou se nemůže srovnávat s většinou lidských mužů, vždycky ho budou o pohlavek převyšovat. Mezi elfy patří k těm nadprůměrně vysokým, když už ne k těm dosahujícím neobvyklé výšky. Výška jeho postavy ještě více zdůrazňuje elfům vrozenou štíhlost. V jeho těle byste nenašli ani gram přebytečného tuku. Zato na kosti svaly a šlachy jeho tělo chudé není. Ramena se zády jsou houževnatá a pevná. Skoro by se chtělo říct samé svaly a šlachy potažené kůží. Jenomže dostatek svalstva ještě nutně neznamená komiksového kulturistu s bicepsy většími než hlava. Fencaedanovi svaly splehlivě skryje jeho volnější oděv. Zkrátka není trpaslíkům podobný hranatý kolohnát, preferující hrubou sílu. hrubou sílu. Jeho tělo má stejně tolik přirozené hbitosti a pružnosti, jako fyzické síly. Stejně pevné, silné a obratné, jako on sám jsou i jeho dlaně. Celá jeho tvář odráží elfskou hrdost. To však není dáno příliš sveřepým výrazem, nýbrž celkovým rozvržením rysů, spolu s jakousi ledově chladnou vážností, jež Fencaedanovu tvář nikdy neopouští. Od lidí ho odlišuje už mírně snědší odstín pleti. Ústa jsou často nehybná, semknutá do jedné tenčí linky. Nos je výrazný, spíš zahnutý než zcela rovný. Lícní kostí kosti jsou středně vystouplé, uši jsou výrazně zašpičatělé. Zuby jsou rovněž typicky elfské, drobné lesklé a bez špičáků. Povaha se mu zřetelně zrcadlí v zelených očích. Z jeho očí hledí hrdá vznešenost, tvrdá neústupnost, hněv, ale také zvláštní soucit a porozumění. Za každé situace můžete z jeho očí navzdory okolnostem vyčíst něco dobrého. Svoje vlasy havraní barvy nosí sepnuté čelenkou z chřestýší kůže a zadní prameny propletené pásky kůže. Prvky z kůže jsou jeho jedinou ozdobou. Jinak nic, žádný odznak neprozrazuje jeho vyšší hdnost. Samozřejmě pokud se nepočítá pověstná veverčí oháňka. Oděn bývá do pevných leč lehkých bot z kůže, jezdeckých kalhot. Jinak často nosí volnou splývavou tuniku, přepásanou v pase koženým řemenem, na němž visí lovecký nůž vedle několika váčků na osobní drobnosti. Na zádech nosívá lehkou kuši z vzácného dřeva, se zdobením rytými nápisy zalitými barvou, vyhotovenými po elfském způsobu.. Podle jeho kuše Fincaedana bezpečně poznáte. Její pověst se bude po Redanii šířit ruku v ruce s Fincaedanovou pověstí. Lze říci, že v současné době není minimálně v Redanii řádná jiná kuše stejná jako ta Fincaedanova. Sem tam ho lze podtak i v silnější kožené kazajce, ačkoliv koženou výstroj ve skutečnosti nenosí častěji, nad onu volnou splývavou tuniku.

Povaha:
Fencaedanova povaha odráží to samé, co jeho oči. Fencaedan je navenek mírně introvertní nemluvný patron. Nenechá se k ničemu nutit. Jestliže s vámi bude chtít mluvit, promluví. Jestliže s vámi chtít mluvit nebude, můžete se sebevíc vám namáhat a neřekne ani slovo. Za vypjatých okolností tak jako tak promluví pouze dvě, tři všeříkající slova. Jinak často nemusí vůbec mluvit, aby vám sdělil svoji myšlenku. Vedle slov se umí dorozumívat gesty a posunky. Tomu kdo ho zná, může jeho myšlenky vyjevit jediný pohled zpříma do očí. Je nekonečně trpělivý. Na rozdíl od lidí má na všechno dost času. Pokud chce, dokáže celou věčnost bez hnutí ležet v křoví a čekat na příležitost. Trpělivě na vás číhá, a když se konečně objevíte, s křikem se po vás se vší vervou rozežene. Fencaedana je těžké vyvést z míry, podvést atd. O všem kolem lidí má přeci jen jisté povědomí k němu navrch spoustu elfské moudrosti. Fencaedan je příliš hrdý, než aby se na venek projevoval jako nespoutaný bouřlivák. Ta pravá bouře je důkladně uschována uvnitř. Samozřejmě emoce pociťuje stejně jako všechny normální bytostí, s tím rozdílem, že je nerad projevuje na venek. Tahle jeho emoční bouře sestává z vlastností odrážených jeho očima. Hrdosti, vznešenosti, rozhořčení, smutku na jedné misce vah. Na druhé misce vah leží smysl pro čest a spravedlnost. Tam v hloubi jeho nitra není nijak zvlášť obtížné Fencaedana popudit. Každou urážku i křivdu nosí uloženou v pamětí, na každou urážku je připravený hned odpovědět. Jeho odpověď může buď stejně jadrná, nebo stejně dobře může znít písní ostrého nože. Nikdy však nejedná bezhlavě bez rozmyslu. Fencaedan má pro každý jeden případ pevně stanovený žebříček hodnot, pevnou hranici mezi dobrem a zlem. Co považuje za dobro, může ocenit, co považuje za zlo, ze srdce nenávidí. Z toho plyne i jeho vztah k ostatním bytostem. Abyste si ho získali, musíte být rovní, upřímní, bez postranních úmyslů. Starší lid a trpaslíky častěji lituje. Lidi nemá v lásce tím víc, čím víc se podílí na boji proti nelidským rasám. Tj. představte si pyramidu s běžnými lidmi v základně a Sigismundem Dijkstrou, králi Vizimirem, Radovidem a spol na samotném vrcholu.

Historie:
Henqynwael jakožto Fencaedanův otec s lidmi nikdy nevycházel příliš dobře. Kdyby ho lidé dostatečně respektovali, snad by byl ochotný žít i v lidském městě. Snad by se z něj nakonec stal zručný zhotovitel obrazů, protože na většinu ručních prací byl opravdu šikovný. Fencaedan zdědil část své obratnosti právě po něm. Naneštěstí tomu bylo přesně naopak. Hengynwael s přezíravými lidmi nikdy nevycházel příliš dobře. V lidských městech nežil vůbec, případně se o to pokoušel jen velmi krátce. Již jako mladík Hengynwael svůj pokus o smíření s lidmi vzdal. Jeho špatná zkušenost Hengynwaela dohnala až k boji proti lidem. V divočině je obživa stejně těžká jako v lidských městech. Co tedy zbývalo, než se přidat k odboji? V Modrých horách, kde spatřil světlo světa Fencaedan užil nejvíce společenského života. Měl tam nejvíce přátel. Vedle nich navštívil také Dol Blathana, Brokilon a samozřejmě i Severní království. Pohyboval se zkrátka kde se dalo, přežíval jak se dalo.
Fencaedan byl nejprve delší dobu vychováván elfy z Modrých hor a Dol Blathana. Učil se v všemu, co by měl nadějný elfský mladík znát, všem dovednostem, co by měl ve svém věku, pří svém postavení ovládat. Později se spolu se Scoia'tael účastnil několika méně významných akcí. V boji se díky svému přirozenému talentu osvědčil. i když tehdy ještě neměl mezi komandy veverek žádné významnější postavení. Kdo neví o Scoia'tael vůbec nic, nebude znát ani Fencaedanovo jméno. Ten kdo se v dané oblasti lépe vyzná, nejspíš již Fencaedanovo jméno zaslechl ve spojitosti se slovy o příslibu nadějné budoucnosti. Nyní se Fencaedanovi dostalo velké pocty, odměny za jeho dosavadní zásluhy. Významnými elfy iniciujícími odboj proti lidem, byl označen za schopného vést vlastní veverčí komando. Řečená pocta by již neměla Fencaedanovi uniknout. Bylo ponecháno na jeho vůli jakým způsobem nové komando sestaví, kde vezme jeho členy, atd.. Fencaedan by určitě našel několik elfských přátel, ochotných se k jeho komandu přidat, následovat Fencaedana do ohně kruté nebezpečné partyzánské války. Na druhou stranu si Fencaedan uvědomuje nutnost doplňování stavů veverčích komand. Přijal úkol rozšířit svoje komando o nové dobrovolníky. Na vlastní pěst se vydal do lidských měst, kde chce mezi usedlými trpaslíky, či elfy, hledat čerstvé posily. Posily by měly doplnit zdravé jádro, tvořené jeho elfskými přáteli, zatím co jeho elfští přátelé by měli čekat, než se Fencaedan vrátí z cesty do lidských měst. Teprve po doplnění stavů by Fencaedan uzavřel stavy svého přepadového oddílu. Pokud by žádné nové dobrovolníky v lidských městech nezískal, sestavil by přepadové komando pouze ze svých elfeksých přátel. Doufá ovše, že jeho komandu bude větší o posily spadající pod jeho velení. S nově vzniklým přepadovým komandem by okamžitě zahájil ničivou záškodnickou aktivitu. Možná zprovu nenápdněji, nicméně se vší rozhodností. Splněním přijatého úkolu by Fencaedan mezi veverkami získal mnohem významnější postavení, než to obyčejné řadové jaké měl dosud. Tj. Fencaedan má vůdčí pozici mezi komandy zajištěnou. Je třšeba se na něj zajištěnou, dívat jako na vůdčí osobnost, jakkoliv se zatím vydal do terénu na vlastní pěst a jedná bez přičiněnýní svýách llidí, otce, i jiných blízkých bytostí.

Schopnosti a dovednosti:
[b]Primární:

Tělesná konstituce: 1
Síla: 1
Obratnost: 2
Zručnost: 1
Smysly: 1
Inteligence: 1
Vůle: 1
Společenskost: 1
Sekundární:
Boj se zbraní (Kueše): 3
Boj se zbraní (lovecký nůž): 1
Boj beze zbraně: 1
Obecná řeč: 1
Šplhání: 1
Všímavost: 1
Plížení: 1
Přečsvědčivost: 1
Vůdčí schopnosti: 1
Naposledy upravil Fencaedan dne 14 zář 2018, 17:34, celkově upraveno 9

Uživatelský avatar
 
Příspěvky: 114
Registrován: 16 úno 2016, 22:48

Re: Fencaedan

Příspěvek od Sygnia » 04 srp 2018, 14:08

Vítej,

poprosím o upřesnění, jak je to s jeho komandem - už komando má a za úkol dostal sestavit nové, které pak má spadnout pod jiného velitele, nebo rozšířit to jeho stávající? A také myslím, že pokud je velitelem, zasloužil by si bod do vůdčích schopností :)

Jinak je to v pořádku a máš za mě PRO

Uživatelský avatar
 
Příspěvky: 359
Registrován: 19 dub 2016, 12:40

Re: Fencaedan

Příspěvek od Zenn » 05 srp 2018, 09:14

Ještě si po sobě přečti povahu, je tam pár překlepů :). A doplň body na profil, prosím.

SCHVÁLENO
5.8.2018

Obrázek
Mé další postavy = Kayla, Eshkha, Rokytka -> tzn. pokud vám začnou vypravěčovat, berte to vážně xD
PS. nemrkejte na mne ;)


Zpět na Kartotéka přijatých postav

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich