⚜ Transformace

Povolání: Čaroděj

Atributy: Magie + Smysly

Obtížnost: 25 (částečná přeměna v rámci původního druhu)/35 (přeměna v jiný druh). V případě, že je transformace nedobrovolná, krom hodu na obtížnost si oba hráči hází také na vůli

Popis: Umožňuje kompletní či částečnou přeměnu člověka či zvířete. Může jít o změnu částečnou (například změna barvy vlasů či skrytí vzhledových nedostatků), ale i o změnu kompletní (z člověka na zvíře, v případě zvířete na jiné zvíře – to si však vždy nechává myšlení původního druhu). Transformace je vždy reversibilní libovolným mágem (opět hodem na magii + smysly proti obtížnosti 25/35).   

„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“ Oscar Wilde