☘ Požehnání

Povolání: Kněz

Atributy: Víra + Vůle

Efekt: Dle hodu na kostkách si sesilatel nebo vybrané osoby může celý herní den přičítat kostky při hodech na jeden primární či sekundární atribut (specifikovaný při nejbližším hodu kostkami): Více jak 10: +1 kostka, více jak 20: +2 kostky, více jak 30: +3 kostky. Nelze kombinovat s ochrannou modlitbou (požehnaný nemůže být zároveň ochraňován). 

Popis: Prosba božstvu, aby obdařilo kněze či vybraného jedince svou přízní. 

„Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to.“ Jan Werich